Λεύκανση

Ο πιο συντηρητικός τρόπος βελτίωσης του χρώματος των δοντιών είναι η λεύκανση. Υπάρχουν δύο είδη λεύκανσης, η εσωτερική και η εξωτερική λεύκανση.

1) Εσωτερική λεύκανση: Η μέθοδος αυτή  χρησιμοποιείται σε δόντια που έχουν αλλάξει χρώμα λόγω μιας παλαιάς ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωσης). Ο λευκαντικός παράγοντας τοποθετείται στο εσωτερικό του δοντιού όπου παραμένει για δύο με τρεις εβδομάδες καλυπτόμενος από ένα προσωρινό σφράγισμα. Όταν το δόντι φτάσει στην επιθυμητή απόχρωση, αφαιρείται ο λευκαντικός παράγοντας και τοποθετείται το μόνιμο σφράγισμα.

2) Εξωτερική λεύκανση: Η εξωτερική λεύκανση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους

  1. Λεύκανση στο ιατρείο: Γίνεται σε μία ή περισσότερες συνεδρίες (αναλόγως με τη βαρύτητα της δυσχρωμίας) στο ιατρείο με εφαρμογή ειδικού λευκαντικού παράγοντα στην εξωτερική επιφάνεια των δοντιών και ενεργοποίηση του από την κατάλληλη πηγή φωτός. Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι 45 λεπτά.
  2. Λεύκανση στο σπίτι: Κατασκευάζεται ένας εξατομικευμένος για τον ασθενή διάφανος νάρθηκας μετά από αποτύπωμα των δοντιών. Στο νάρθηκα τοποθετείται το λευκαντικό τζελ και στη συνέχεια ο νάρθηκας εφαρμόζεται στο στόμα. Η χρήση του νάρθηκα με το τζελ πρέπει να γίνεται για 2 ως 8 ώρες την ημέρα (αναλόγως με τη συγκέντρωση του λευκαντικού στο τζελ) και για χρονικό διάστημα 5 ως 15 ημέρες (αναλόγως με τη βαρύτητα του περιστατικού).