Γέφυρα σε εμφυτεύματα

Γέφυρα σε εμφυτεύματα

Όταν έχουν χαθεί πολλά γειτονικά δόντια και δεν υπάρχει ακραίο δόντι για να στηριχτεί μια συμβατική γέφυρα, μπορούν να τοποθετηθούν δύο ή περισσότερα εμφυτεύματα και τα δόντια που λείπουν να αποκατασταθούν με μια γέφυρα στηριζόμενη σε εμφυτεύματα. Τα υλικά κατασκευής των επιεμφυτευματικών γεφυρών είναι αντίστοιχα με αυτά των επιεμφυτευματικών στεφανών.

Το πλεονέκτημα των επιεμφυτευματικών γεφυρών είναι ότι ο ασθενής αποκαθιστά τα δόντια που έχασε με μια ακίνητη εργασία και αποφεύγει τη χρήση κινητής μερικής οδοντιστοιχίας (μασελάκι), που είναι η μόνη εναλλακτική λύση σε τέτοιες περιπτώσεις.

Για να δείτε αντίστοιχα περιστατικά πατήστε εδώ.