Στεφάνη επί εμφυτεύματος

Στεφάνη επί εμφυτεύματος

Η απώλεια ενός δοντιού μπορεί να αποκατασταθεί με τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος και κατασκευή μιας επιεμφυτευματικής στεφάνης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο εκτροχισμός των γειτονικών δοντιών για την κατασκευή γέφυρας.

Για την κατασκευή μιας επιεμφυτευματικής στεφάνης βιδώνεται επάνω στο εμφύτευμα το εμφυτευματικό στήριγμα (abutment). Το εμφυτευματικό στήριγμα είναι ένα εξάρτημα που προσομοιάζει με ένα τροχισμένο δόντι που πρόκειται να αποκατασταθεί με μια στεφάνη. Επάνω στο εμφυτευματικό στήριγμα τοποθετειται η επιεμφυτευματική στεφάνη.

Οι επιεμφυτευματικές στεφάνες κατασκευάζονται είτε από συνδυασμό μετάλλου με πορσελάνη (μεταλλοκεραμικές στεφάνες), είτε αποκλειστικά από πορσελάνη (ολοκεραμικές στεφάνες).

Τα εμφυτευματικά στηρίγματα (abutments) είναι είτε μεταλλικά, κατασκευασμένα από τιτάνιο ή από κράμματα χρυσού, είτε κεραμικά, κατασκευασμένα από ζιρκονία.

Η επιλογή του υλικού κατασκευής τόσο του εμφυτευματικού στηρίγματος, όσο και της επιεμφυτευματικής στεφάνης καθορίζεται από τη θέση του δοντιού που έχει απωλεσθεί, τη μηχανική αντοχή που πρέπει να έχει η προσθετική εργασία και τις αισθητικές απαιτήσεις του ασθενή.

Για να δείτε αντίστοιχα περιστατικά πατήστε εδώ.